Obsługa zgłoszeń Sygnalistów oraz ochrona danych zgodnie z RODO

Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo i anonimowość Sygnalistów oraz zarządzać danymi osobowymi zgodnie z RODO

Biorę udział

18.01.2022

10:00

Online

35

Co zyskasz, biorąc udział w webinarze?

Ochrona danych zgodnie z RODO, RODOprotektor

Dowiesz się, jakie zmiany niesie za sobą wdrożenie Dyrektywy o ochronie Sygnalistów

W myśl przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku podmioty prywatne i publiczne krajów członkowskich UE zobligowane są do przygotowania kanałów zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów. Podczas wydarzenia wskażemy najważniejsze aspekty dotyczące wymogów powyższej ustawy.

Zapoznasz się z korzyściami modułu dla Sygnalistów do obsługi zgłoszeń

Moduł dla sygnalistów to przede wszystkim bezpieczny kanał informujący o nieprawidłowości pojawiających się w organizacjach, zgodny z unijną dyrektywą. Podczas webinaru zaprezentujemy przewagi naszego systemu do obsługi zgłoszeń Sygnalistów oraz LIVE DEMO modułu na żywo.

Ochrona danych zgodnie z RODO, RODOprotektor
Ochrona danych zgodnie z RODO, RODOprotektor

Dowiesz się o najważniejszych aspektach wdrożenia RODO w administracji publicznej

Przedstawimy, jakie są główne aspekty ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnie RODO, które dotyczą administracji publicznej. Przedstawimy także najczęściej popełniane błędy przy wdrożeniu RODO, przed którymi warto się ustrzec.

Zapoznasz się z korzyściami wynikającymi z wdrożenia systemu RODOprotektor

Zaprezentujemy na żywo LIVE DEMO systemu RODOprotektor wskazując na jego przewagi. System ułatwia proces analizy ryzyka oraz w sposób graficzny prezentuje dane, dzięki czemu nie musisz już przeszukiwać wielu plików w celu odnalezienia najważniejszych informacji.

Ochrona danych zgodnie z RODO, RODOprotektor

Do kogo kierowane jest wydarzenie?

Inspektorów Danych Osobowych

Administratorów Danych Osobowych

Pracowników administracji publicznej