CASE STUDY RODOprotektor w Sądzie Okręgowym

Aplikacja RODOprotektor wspiera administratorów danych we wdrożeniu i realizacji obowiązków RODO, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych.
System RODOprotektor to nowoczesne rozwiązanie wspierające Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych w procesie zarządzania dokumentacją ochrony danych osobowych, zgodnie z art.5 RODO.

System RODOprotektor wspiera realizację obowiązków Administratora Danych Osobowych (ADO) i Inspektora Ochrony Danych (IOD) wynikających z:

  • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • DODO– Ustawy z dn. 14 grudnia 2018 o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Krajowych Ram Interoperacyjności,
  • ISO 27001.
Aplikacja do RODO - RODOprotektor

Analiza ryzyka
Ocena skutków przetwarzania

Zapoznaj się!

System obsługi wniosków

Zapoznaj się!

Wymagane rejestry – Analiza Ryzyka – Ocena skutków przetwarzania – Obsługa wniosków – wbudowane raporty

Wszystko w webowej aplikacji instalowanej w Twojej infrastrukturze!

RODO - program do zarządzania danymi osobowymi RODOprotektor - instrukcja działania
Zobacz film!
Sprawdź naszego bloga!

Dlaczego aplikacja RODOprotektor
jest najczęściej polecanym rozwiązaniem?

wspiera wszystkie procesy
wymagane przez RODO

definiowalne
prawa dostępu

edycja predefiniowanych
raportów

dane definiowane
w słownikach

import i eksport
danych

dostęp z poziomu
przeglądarki

nadzór nad
upoważnieniami

instalacja i wsparcie
techniczne producenta

aktualizacje
bezpłatne i automatyczne

wbudowany
blog RODO

Skontaktuj się z nami!

Opinie o RODOprotektor od wybranych Klientów

Oprogramowanie RODOprotektor uważam za program bardzo pomocny przy wdrażaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Program łatwy w obsłudze i przejrzysty. Za bardzo ważne uważam wzorową i profesjonalną pomoc ze strony BTC Sp. z o.o. Program naprawdę godny polecenia.

Justyna Dziamecka, Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy w Chojnicach

Wdrożenie oprogramowania oferowanego przez BTC Sp. z o.o. odbyło się zdalnie z pracownikiem, który zrobił to wzorowo, wytłumaczył zasady działania programu, jego funkcje i który jest do dyspozycji po zakończonym szkoleniu. (…) Firmie BTC Sp. z o.o. gratulujemy świetnego produktu, natomiast jej Klientom pragniemy polecić zarówno firmę, jak i jej oprogramowanie.

Olgierd Kłaptocz, Prezes Zarządu, Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą

Program do RODO w codziennym użytkowaniu sprawdza się bardzo dobrze, a wsparcie szkoleniowo-techniczne gwarantowane przez BTC Sp. z o.o. układa się bez najmniejszych zarzutów.

Andrzej Malinowski, Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Chojnicach

Potwierdzamy, że program RODOprotektor wykazał się znaczącą funkcjonalnością, jest łatwy w adaptacji oraz zdecydowanie ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych Klientów i pracowników Grupy Tree. Z pełnym przekonaniem udzielamy rekomendacji programowi oraz firmie BTC Sp. z o.o., mając na uwadze jej życzliwe podejście do Klientów na całym etapie współpracy – od zakupu, przez szkolenie, jak też wsparcie techniczne w okresie eksploatacji programu.

Andrzej Murawski, Inspektor Ochrony Danych/Dyrektor Biura Zarządu, Tree Capital Sp. z o.o.

W okresie od kwietnia do lipca 2018 r. nawiązałem kontakt z sześcioma firmami sprzedającymi oprogramowanie dla IOD. Z dużą przyjemnością oświadczam, że Pani Urszula z BTC Sp. z o.o. jest jedynym z przedstawicieli sześciu dostawców programów do RODO, która z pewnością zna się na tym, co sprzedaje.

Jeśli chodzi o oprogramowanie RODOprotektor, to jest ono rzetelne, regularnie aktualizowane i – z pewnością – wymaga dalszych prac, zaś kontakt z BTC za pośrednictwem Pani Urszuli jest po prostu możliwy, dzięki osobistemu kontaktowi i braku infolinii / niekompetentnych konsultantów po drodze. Z ciekawością czekam na dalszy rozwój oprogramowania.

Bartosz S. , Polska Fundacja Pomocy Prawnej i Mediacji

Wdrożyli RODO z programem RODOprotektor

Studia podyplomowe dla Inspektorów Ochrony Danych

W ramach poniższych studiów prowadzimy zajęcia w zakresie narzędzi informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Słuchacze poznają narzędzia do zarządzania danymi osobowymi, metody ochrony danych oraz systemy zapobiegania wyciekom danych. W ramach studiów wszyscy słuchacze otrzymują rabat na zakup oprogramowania do jednostek w których pracują.

Inspektor Ochrony Danych - studia podyplomowe

Inspektor Ochrony Danych – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa – studia podyplomowe

To już kolejna edycja studiów podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych (IOD), podczas których słuchacze otrzymają merytoryczną wiedzę z ochrony danych osobowych i pracy IOD. Dodatkowo – podczas zajęć prowadzonych przy naszym współudziale – poznają praktyczne narzędzia, które mają na celu zapewnienie zgodności organizacji z RODO.
Dowiedz się więcej!
Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych (IOD) Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

Inspektor Ochrony Danych – Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska – studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych (IOD) podzielone na trzy moduły tematyczne:
1. Prawne aspekty ochrony danych osobowych.
2. Bezpieczeństwo danych osobowych (aspekty techniczne i organizacyjne).
3. Praktyka działania IOD w sektorze prywatnym i publicznym.

Studia gwarantują praktyczną i merytoryczną wiedzę dot. pełnienia funkcji IOD.

Dowiedz się więcej!

RODOprotektor wspiera w zapewnieniu zgodności z wymaganiami rozporządzenia. Masz pytania? 

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ