Wdrożenie systemu RODOprotektor w Sądzie Okręgowym [Case Study]

RODOprotektor to skuteczne oraz bezpieczne narzędzie do zarządzania danymi osobowymi, które z powodzeniem sprawdzi się w instytucji sądu

Jakiego systemu poszukiwano?

Wdrożenie systemu RODOprotektor miało miejsce w Sądzie Okręgowym oraz w 5 podległych mu Sądach Rejonowych. Realizacja obejmowała 6 profilów oraz skonfigurowanie 106 kont administratorskich. Bezpieczeństwo danych osobowych w instytucji, jaką jest sąd, jest bardzo ważne, dlatego też klientowi szczególnie zależało na systemie, który zapewni mu skuteczne oraz bezpieczne zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych. Dodatkowo z uwagi na objęcie instalacją jednostek podległych, założeniem klienta było znalezienie rozwiązania, które stworzy możliwość obsługi wielu podmiotów w ramach jednej instalacji. RODOprotektor z uwagi na konkurencyjną cenę spełnił oczekiwania klienta, a także zapewnił innowacyjną możliwość zainstalowania systemu w chmurze publicznej.

Czego oczekiwał klient?

Klient poszukiwał rozwiązania, które stworzy możliwość obsługi wielu podmiotów, tj. Sądu Okręgowego i 5 poległych mu Sądów Rejonowych jednocześnie, a także umożliwi nadawanie, modyfikowanie i odbieranie uprawnień bez konieczności ingerencji podmiotu, w którym wdrożono system, w tym przypadku Sądu Okręgowego. Dodatkowo istotna była możliwość rozpatrywania i akceptacji wniosków składanych w formie elektronicznej. Klientowi zależało również na możliwości prowadzenia ewidencji osób upoważnionych, podmiotów zewnętrznych, obszarów przetwarzania, a także dokumentów zgromadzonych w systemie.

Co zyskał klient?

W sądzie został wdrożony system informatyczny RODOprotektor do ewidencji aktywów materialnych i niematerialnych oraz procedowania nadawania i odbierania uprawnień. Realizacja dotyczyła wersji IOD dla 6 profili, tak by każdy sąd otrzymał swój indywidualny profil. Klient otrzymał kompleksowy produkt do zarządzania przetwarzaniem danych osobowych, który oprócz podstawowych funkcjonalności takich jak prowadzenie  rejestrów, ewidencji oraz nadawania uprawnień zapewnił możliwość obsługi  6 podmiotów z poziomu jednej aplikacji, fizyczną separację profili, masowe kopiowanie danych między profilami oraz automatyczne budowanie relacji w profilu docelowym. W ramach instalacji dokonaliśmy wszelkich wymaganych modyfikacji systemu na życzenie klienta. Zaimportowane dane zostały bezpiecznie przekonwertowane do system RODOprotektor. Podczas wdrożenia przeprowadziliśmy zdalne szkolenia,  a także zaprezentowaliśmy filmy instruktażowe w celu pokazania najważniejszych funkcjonalności systemu. Zapewniona została konfiguracja oraz profilowanie w celu zapewnienia optymalnej pracy systemu RODOprotektor, a także profesjonalne wsparcie techniczne oraz serwis.

RODOprotektor – nowoczesne rozwiązanie

Finalnie klient zyskał nowoczesną aplikację zaimplementowaną jako rozwiązanie w chmurze publicznej. Dzięki webowej i responsywnej konsoli Administrator IT zyskał możliwość zarządzania przetwarzaniem danych osobowych z poziomu funkcjonalnej konsoli administracyjnej. Uzyskał opcję generowania wydruków i raportów opartych o wbudowane silniki raportujące nowej generacji, a także opcję automatycznych aktualizacji, co zapewniło skuteczny oraz bezpieczny dostęp do najnowszych wersji, a także możliwość modyfikacji systemu do zmian przepisów i pojawiających się interpretacji. Dzięki interaktywnym dashboardom instytucja zyskała możliwość monitorowania kluczowych informacji w systemie, w tym terminów wygaśnięcia upoważnień oraz zgłoszonych incydentów – co jest istotnym elementem w tak rozbudowanej strukturze organizacyjnej, jaką są sądy.

Dlaczego warto wybrać RODOprotektor?

RODOprotektor to skuteczne narzędzie do zarządzania danymi osobowymi. System zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, a także daje możliwość wygenerowania niezbędnych dokumentów, raportów i  upoważnień w kilka minut, wszystkie dane znajdują się w jednym miejscu. Dodatkowo system wspiera ochronę danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU. RODOprotektor to rozwiązanie godne zaufania, które z powodzeniem sprawdzi się w instytucji sądu.

RODOprotektor w Sądzie Okręgowym Case Study

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!