Najczęściej zadawane pytania!

Sprawdź najczęściej zadawane pytania.

Pytania i odpowiedzi2020-07-03T13:51:55+02:00

Program do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z RODO

Aplikacja RODOprotektor wspiera administratorów danych we wdrożeniu i realizacji obowiązków RODO, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych.

RODOprotektor - BTC - Nasza siedziba

Najczęściej zadawane pytania!

Czy RODOprotektor w pełni realizuje wymagania RODO?2019-02-16T17:28:23+01:00

RODOprotektor wpiera wszystkie procesy wymagane zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Z uwagi na pojawiające się interpretacje przepisów oraz dobre praktyki na bieżąco nanoszone są stosowne zmiany do systemu. Aktualizacje realizowane są w pełni automatycznie i nie wymagają ingerencji z Państwa strony.

Co zawiera opłata za subskrypcję oprogramowania RODOprotektor?2019-02-16T17:27:11+01:00

Subskrypcja może być udzielona na okres: 12 / 24 / 36 miesięcy.

Opłata subskrypcyjna zawiera:

 • zdalną instalację i konfigurację oprogramowania,
 • zdalne szkolenie z głównych funkcjonalności oprogramowania,
 • dostęp do bazy wiedzy,
 • wsparcie techniczne oraz merytoryczne,
 • automatyczne aktualizacje do nowych wersji (wraz z modyfikacjami systemu wymaganymi zmianami przepisów i interpretacji).
Zamówiono subskrypcję – co dalej?2019-02-16T17:26:50+01:00

Po dokonaniu zamówienia:

 1. Nasz konsultant umówi zdalną instalację w dogodnym dla Państwa terminie. Czas instalacji to maks. 30 minut.
 2. Po zainstalowaniu przeprowadzimy kompleksowe szkolenie (zdalne). Szkolenie może odbyć się w dowolnym terminie. Czas szkolenia to około 1-2 godzin. Po szkoleniu będziecie Państwo posiadać wiedzę, jak wprowadzać dane, udzielać upoważnień, przeprowadzać analizę ryzyka, generować dowolne raporty.
 3. W przypadku gdy szkolenie okaże się niewystarczające – otrzymujecie Państwo pełne wsparcie przez cały okres trwania subskrypcji.
 4. W okresie trwania subskrypcji oprogramowanie jest automatyczne aktualizowane. Nie jest wymagana ingerencja użytkownika.

Wszelkie działania prowadzone są z wykorzystaniem zdalnego połączenia i bezpiecznych narzędzi informatycznych (MS Lync, TeamViewer).

Jakie są wymagania techniczne RODOprotektor?2020-09-18T14:51:04+02:00

RODOprotektor jest instalowany w infrastrukturze klienta (on-premise). Może zostać zainstalowany na serwerze fizycznym, wirtualnym bądź desktopie.

Baza danych :
PostgreSQL 10, RAM: min. 4 GB RAM /zalecane min. 8 GB, HDD: min. 10 GB /zalecane min. 40 GB., Procesor 64-bit, Windows 64-bit (Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012 lub nowszy)

Wymagania są orientacyjne. Wartości rzeczywiste zależą od stopnia szczegółowości danych,wielkości dokumentów w repozytorium (załączniki) oraz ilości przechowywanych danych historycznych.

Serwer aplikacji :
RAM: min. 4 GB RAM /zalecane min. 8 GB, HDD: min. 10 GB /zalecane min. 40 GB., Procesor 64-bit, Windows 64-bit (Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012 lub nowszy), Java 8 (JRE lub JDK), Apache Tomcat 8.5

Konsola :
przeglądarka stron WWW zgodna z HTML5 (np.Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer 11)

Czy jednoczesny dostęp do oprogramowania jest limitowany liczbą użytkowników/administratorów?2019-02-16T17:24:42+01:00

Dostęp do konsoli administracyjnej dla ADO/IOD.

Dostęp do konsoli w zakresie przeglądania / modyfikacji / usuwania jest ograniczony stosownie do liczby zakupiony aktywnych ADO/IOD.

Jeden dostęp ADO/IOD to dostęp użytkownika nazwanego (ang. user named).

Dostęp do konsoli administracyjnej dla pracowników lub osób upoważnionych.

Jednoczesny dostęp dla pozostałych użytkowników (np. pracowników przeglądających prawa dostępu do zbiorów) jest nielimitowany (nieograniczony). Użytkownicy muszą posiadać konta w systemie z odpowiednimi uprawnieniami (zdefiniowanymi przez administratora systemu). Konta mogą zostać utworzone z wykorzystaniem Microsoft Active Directory lub poprzez import danych.

Dostęp do konsoli może być realizowany z wykorzystaniem SSO.

Czy RODOprotektor ma możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników / administratorów do wydzielonych zasobów?2019-02-16T17:23:56+01:00

RODOprotektor ma możliwość definiowania praw dostępu dla wybranych użytkowników / administratorów. Dostęp można ograniczyć do: przeglądania danych wprowadzonych do systemu, do poszczególnych opcji oraz danych z możliwością wydzielenia praw do odczytu, zapisu lub kasowania danych.

Od czego zależy cena RODOprotektor?2019-02-16T17:23:27+01:00

Cena RODOprotektor zależy od:

 • wersji edycyjnej (Standard, Advanced, Enterprise, IOD),
 • liczby Administratorów (ADO / IDO) korzystających z systemu,
 • liczby obsługiwanych podmiotów (dotyczy wersji IOD),
 • okresu subskrypcji.
Czy możliwa jest modyfikacja RODOprotektor do naszych potrzeb?2019-02-16T17:22:55+01:00

Tak. RODOprotektor może zostać zmodyfikowany / rozszerzony / wyposażony w dodatkowe opcje i interfejsy stosownie do potrzeb Klienta.  Dokładamy wszelkich starań, aby modyfikacje zostały wprowadzone najszybciej jak jest to możliwe.

Czy istnieje wersja dla IOD?2019-02-16T17:22:10+01:00

Tak. Dla inspektorów ochrony danych osobowych dedykowana jest wersja RODOprotektor IOD. Więcej o wersji można przeczytać tutaj.

Chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu RODOprotektor?

Wypełnij formularz!