Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy prowadzeniu działań marketingowych zgodnie z RODO – email marketing / online marketing / wysyłanie newslettera

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na podstawie zgody, która umożliwia prowadzenie działań w oparciu o dane osoby, której dotyczą. Ważne jest, aby zgoda jednoznacznie wskazywała na cel przetwarzania danych osobowych, na bazie którego prowadzone są działania marketingowe. Zaleca się, aby w treści zgody znalazło się wskazanie, czego ona dotyczy.

Przykładowy wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (nazwa administratora danych) moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez (nazwa administratora danych) za pomocą wiadomości listownych.

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. wiadomości e-mail) należy spełnić określone wymogi prawne. Wymagania te są zgodne z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej wymaga otrzymania odrębnej zgodny na przetwarzanie danych. Co to oznacza w praktyce? Zgoda na przesyłanie informacji handlowej nie może być połączona ze zgodą dot. działań marketingowych, które są prowadzone przy użyciu innych kanałów komunikacji.

Przykładowy wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych drogą elektroniczną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (nazwa administratora danych) moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez (nazwa administratora danych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podobna zgoda musi być wyrażona, gdy administrator danych chce prowadzić działania marketingowe za pomocą urządzeń telefonicznych. Wynika to z przepisów ustawy Prawa telekomunikacyjnego, które wprowadza zakaz wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Przykładowy wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych za pomocą urządzeń telefonicznych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez (nazwa administratora danych) w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Zgoda na przetwarzanie danych – warunek konieczny prowadzenia działań marketingowych

Ważny jest fakt, że osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych może ją w każdym momencie wycofać. A co ważne – podmiot ma niezwłoczny obowiązek zaprzestania dalszego przetwarzania jej danych. Podsumowując – aby prowadzić działania marketingowe zgodnie z RODO, należy uważnie wskazać cel przetwarzania danych osobowych. Odbiorcy muszą otrzymać kompletną treść zgody, z której dowiedzą się, jakim procesom będą podlegać ich dane.

Jeśli masz pytania dotyczące funkcjonalności programu RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość