UODO opublikowało plan kontroli sektorowych, które są przewidziane na 2020 r.

Zgodnie z opublikowanym na stronie www planem kontroli sektorowym, UODO będzie kontrolować w szczególności:

  • Banki

UODO zweryfikuje kwestię przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem kopii / skanów dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów.

  • Podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy (tzw. inteligentne liczniki)

Tutaj szczególnie ważne będzie przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z wodomierzy.

W powyższych sektorach odnotowuje się dużą liczbę pojawiających się zagrożeń naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz duże społeczne zainteresowanie tymi problemami, stąd też są one istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!