W kontekście kryzysu zdrowotnego związanego z koronawirusem osoby prywatne i specjaliści kwestionują środki, które należy wprowadzić w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, oraz warunki, w jakich można wykorzystywać dane osobowe, w szczególności dane dotyczące zdrowia.

W związku z tym CNIL przypomina kilka zasad zgodnych z przepisami RODO.

Czego nie robić?

Jeśli każdy musi wdrożyć środki dostosowane do sytuacji, takie jak ograniczenie podróży i spotkań lub przestrzeganie środków higieny, pracodawcy nie mogą podjąć środków, które mogłyby naruszać prywatność tych osób, w szczególności mówimy tu o  gromadzeniu danych zdrowotnych. Dane te podlegają w rzeczywistości bardzo szczególnej ochronie, zarówno na mocy RODO, jak i przepisów Kodeksu Zdrowia Publicznego.

Na przykład pracodawcy muszą powstrzymać się od gromadzenia w sposób systematyczny i uogólniony lub poprzez indywidualne zapytania i prośby, informacji dotyczących poszukiwania możliwych objawów przedstawionych przez pracownika i ich krewnych. Dlatego nie jest możliwe wdrożenie na przykład: obowiązkowych odczytów temperatur ciała każdego pracownika i gości lub wprowadzenie obowiązku uzupełniania kart zdrowia lub kwestionariuszy wszystkich pracowników.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość