Jak efektywnie zarządzać danymi osobowymi?

Dowiedz się, jak usprawnić zarządzanie danymi osobowymi w Twojej firmie z systemem RODOprotektor.

Zarządzanie danymi osobowymi zgodnie z RODO

Każdego dnia firmy przetwarzają setki danych osobowych. Droga do zgodności z RODO wcale nie jest prosta. Nie polega jedynie na uzupełnieniu i ewidencjonowaniu dokumentacji. Pracownicy muszą zwracać szczególną uwagę przede wszystkim na przepisy zawarte w RODO. Z kolei przedsiębiorcy i właściciele powinni zapewniać najwyższe standardy ochrony danych w swojej firmie. Mogą to osiągnąć, korzystając z dostępnych oprogramowań i aplikacji na rynku, które ułatwiają bezpieczne zarządzanie danymi.

Dlaczego warto skorzystać z kompleksowego oprogramowania do RODO?

Nadszarpnięta reputacja to nie jedyny problem, który grozi firmom nieprzestrzegającym przepisów RODO. Kary za naruszenia ochrony danych osobowych mogą być bardzo wysokie i sięgać nawet do 20 000 000 EUR. Przykładowe naruszenia, za które można otrzymać karę to m.in. brak uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania, brak umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, czy niezgłoszenie incydentu godzącego w bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Dlatego tak ważne jest, aby zagwarantować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe w firmie, zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Czym jest RODOprotektor

To narzędzie, dzięki któremu możesz zarządzać danymi osobowymi zgodnie z wymaganiami RODO. System zapewnia bezpieczne przetwarzanie informacji, a także daje możliwość wygenerowania potrzebnych dokumentów, raportów i upoważnień w kilka minut. Ponadto narzędzie jest intuicyjne i umożliwia dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu. Dodatkowo system wspiera ochronę danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU. RODOprotektor to rozwiązanie godne zaufania, które z powodzeniem sprawdzi się w wielu organizacjach i dostosowuje się do zmieniających się wymogów prawa i jego regulacji.

Co zyskasz wybierając program RODOprotektor do zarządzania danymi osobowymi?

– Zapewnisz swojej firmie skuteczne oraz bezpieczne zarządzanie procesami przetwarzania danych osobowych,

– obsłużysz wiele podmiotów w ramach jednej instalacji, zachowując separację danych między podmiotami,

– zautomatyzujesz procesy wnioskowania o nadanie uprawnień do aplikacji, systemów informatycznych oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

– dokonasz audytu procesów przetwarzania danych z poziomu funkcjonalnej konsoli administracyjnej z każdego miejsca na świecie,

– zapewnisz skuteczny i bezpieczny dostęp do najnowszych wersji systemu, dzięki automatycznym aktualizacjom,

– przeanalizujesz kluczowe informacje w systemie, w tym terminy wygaśnięcia upoważnień oraz zgłoszonych incydentów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!