Analiza ryzyka według RODO – dlaczego jest ważna?

Obowiązkiem administratora i podmiotu przetwarzającego jest przeprowadzenie rzetelnej i obiektywnej analizy ryzyka.

Czym jest analiza ryzyka?

Najprościej ujmując, analiza ryzyka to proces, który prowadzi do stwierdzenia charakteru ryzyka, wskazania jego poziomu oraz skutków, do jakich może prowadzić. Analizę należy przeprowadzić na podstawie obiektywnej oceny. RODO nie narzuca konkretnej metody jej przeprowadzenia. Każdy podmiot zobowiązany jest do tego, by samodzielnie ocenił, jakie ryzyko dla praw i wolności osób może spowodować przetwarzanie przez niego danych osobowych. Musi przy tym uwzględnić wiele czynników, takich jak wielkość czy struktura organizacyjna, a także możliwości techniczne i cel przetwarzania tych danych.

Analiza ryzyka – czym się kierować?

Z zasady rozliczalności wynika, że cały proces analizy ryzyka powinien być szczegółowo udokumentowany. W przypadku kontroli organu nadzorczego zarówno administrator, jak i podmiot przetwarzający jest zobligowany wykazać, że czynności przetwarzania danych osobowych są zgodne z rozporządzeniem RODO. Należy wykazać wtedy, że wprowadzono odpowiednie środki obrony, a także udowodnić, że ryzyko zostało prawidłowo oszacowane. Ważne jest też, aby wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają zgodność przetwarzania z RODO.

Analiza ryzyka w RODOprotektor

Oprogramowanie, które na co dzień wspiera pracę administratorów danych, a także inspektorów ochrony danych pozwala na przeprowadzenie analizy ryzyka według metody rozszerzonej PN-ISO/IEC-27005. Metoda zarządzania ryzykiem zastosowana w RODOprotektor, pozwala na wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wszystkich (lub wybranych) procesów przetwarzania danych osobowych zarówno w rejestrze czynności przetwarzania, jak i kategorii przetwarzania. Definiowalne mechanizmy ryzyka (prawdopodobieństwo oraz skutek) pozwalają sprostać specyfice każdego podmiotu, a także uwzględnić zakres, cele przetwarzania, rodzaj danych, wielkość, strukturę oraz możliwości organizacyjne, techniczne i finansowe podmiotu.

Analiza ryzyka w systemie RODOprotektor

Analiza ryzyka w RODOprotektor

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/2096

https://uodo.gov.pl/pl/126/208

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość