Aktualne wyzwania Inspektorów Ochrony Danych

Dowiedz się, kim jest Inspektor Ochrony Danych a także, jakie wyzwania stoją przed nim w realizacji codziennych działań.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe na dużą skalę i regularnie monitoruje osoby, ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Podstawowym zadaniem Inspektora jest monitorowanie wewnętrznego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Pomaga on administratorowi w realizacji jego codziennych zadań, informując go, doradzając, a także szkoląc w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na bieżąco ocenia zgodność działań firmy lub instytucji z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Jakie kompetencje musi mieć Inspektor Ochrony Danych?

Kompetencje Inspektorów Ochrony Danych są niezmienne od kilku lat, wynikają one z treści regulacji RODO. Jest to przede wszystkim znajomość prawa i praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich umiejętne wykorzystanie w praktyce. IOD musi wyróżniać się wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie, ale nie tylko. Inspektor Ochrony Danych musi posiadać także kompetencje miękkie, takie jak np. znajomość kultury organizacyjnej i jej specyfiki, a także znajomość rynku i biznesu.

Jakie wyzwania stoją przed Inspektorem Ochrony Danych, a jakie przed jego pracodawcą?

Ostatni okres był ciężki dla inspektorów w związku z przeniesieniem realizowanych przez nich obowiązków w zupełnie nowy świat online. Pandemia narzuciła całkowicie nowe warunki, nad którymi nie nadążały nawet procesy prawne. To pierwsze z wyzwań, przed jakim musieli stanąć inspektorzy w ostatnim czasie. Musieli wykazać się wtedy doświadczeniem, a także szybką reakcją na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Co ważne, w pracy administratora, ich wiedza z zakresu prawa i ochrony danych osobowych musi być stale rozwijana i poszerzana. Organizacje, które posiadają w swoich szeregach IOD mają obowiązek zapewnić w budżecie stały cel na wydatek rozszerzania wiedzy swoich inspektorów. Jest to zapisane w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i musi być przestrzegane.

Zadania Inspektora Ochrony Danych w sektorze publicznym i prywatnym

Dzieląc zadania i obowiązki IOD na sektor publiczny i prywatny możemy zaobserwować pewne różnice. Inspektor Ochrony Danych działający w administracji publicznej musi przede wszystkim znać specyfikę tego sektora, a także mieć doświadczenie w tym zakresie. Wymaga się od niego znajomości różnorodnych uregulowań dotyczących prawa administracyjnego. W sektorze prywatnym natomiast inspektor musi posiadać doświadczenie w podejściu biznesowym. Konieczne jest, by dobrze znał sposób, w jaki funkcjonują działalności gospodarcze, w tym posiadał wiedzę w tym zakresie związaną z marketingiem, czy też przekazywaniem danych wewnątrz grup kapitałowych. Jednak to, co najważniejsze zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w pracy IOD to realizacja codziennych zadań w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

Źródło:

Newsletter nr 9/2021 (30)

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!