Aktualizacja systemu RODOprotektor

Dowiedz się, jakie zmiany zostały wprowadzone w aktualizacji oprogramowania RODOprotektor

Nowa wersja systemu RODOprotektor

Oprogramowanie RODOprotektor jest systematycznie modyfikowane, aby odpowiadać na realne potrzeby klientów. Wszystkie zmiany mają na celu zapewnienie jeszcze skuteczniejszej ochrony danych osobowych. System RODOprotektor zaktualizowano do wersji 2.5.0. Poniżej lista zmian i modyfikacji.

Importer

– Poprawka dotycząca Excela z nazwami zakładek zakończonymi spacjami na końcu,
– Ulepszenia dotyczące importu plików CSV (lepsze pokazywanie postępu %),
– Możliwość wysłania maila, gdy wystąpiły błędy importu,
– Obsługa formatu xlsm Excela,
– Możliwość importu tylko z określonych – dozwolonych ścieżek ustalonych przez administratora,
– Import Programów i zasobów: Dodano kolumnę Zabezpieczenia,
– Import Programów i zasobów: Dodano kolumnę „Użytkownicy (login)”. 

Import z Active Directory

– Import użytkowników z AD: Możliwość podstawienia innego atrybutu jako jedn. org.,
– Import osób z AD: Dodano opcję „Tylko zawierające imię i nazwisko”,
– Import z AD: Możliwość podania url jako serwera (np. ldaps://serwer:1234),
– Konfiguracja AD: Możliwość wpisania domeny w formacie AD.  

Wnioski o uprawnienia

– Poprawki dot. dostępu na różnych profilach,
– Definicje uprawnień -> Parametry: Wstępne podpowiadanie nazwy parametru na podstawie  nazwy słownika (gdy zaczęto od wybrania słownika),
– Jeśli wybrano akceptującego z upoważnieniem – tylko do niego trafi powiadomienie o akceptację,
– Parametry typu wybór z listy (wybór parametru tylko z dostępnych wartości),
– Nowy wniosek o uprawnienia: Podpowiadanie tylko osób ze statusem „Aktywny”,
– Obsługa załączników,
– Dodano powiadomienia do osoby generującej wniosek. 

Raporty

– Raporty Stimulsoft: Zlikwidowano zapamiętywanie hasła ustawianego podczas eksportu do pdf,
– Raporty -> Edytor: Poprawka bezpieczeństwa: Poświadczenia do bazy nie są przekazywane do przeglądarki, użytkownik musi je uzupełnić w connection stringu.

Użytkownicy

– Uprawnienia: Dodano filtrowanie i stronicowanie,
– Dodano pole Dział (obsługa edycji i importu),
– Umożliwienie usunięcia użytkownika mimo wpisów w historii (odłączenie od historii),
– Automatyczne wylogowanie zalogowanego użytkownika, jeśli administrator go wyłączył lub usunął,
– Wprowadzono kontrolę prób błędów logowania (po 10 nieudanych próbach zablokowanie logowania na minutę, przy kolejnych nieudanych próbach, blokada na 2 minuty, 4, 8 itd. aż do godziny). 

Kartoteki

– Dodano kartotekę „Przedmioty umów powierzenia”.

Rejestr czynności przetwarzania

– Dodano pole „Właściciel procesu”,
– Dodano pole „Jednostka organizacyjna”,
– Dodano pole „Źródła pozyskania danych”,
– Dodano pole „Cel przetwarzania”,
– Dodano pole „Podmiot”,
– Dodano pole „Powierzone czynności”.

Rejestr kategorii przetwarzania

– Dodano pole „Właściciel procesu”,
– Dodano pole „Jednostka organizacyjna”,
– Dodano pole „Podmioty”,
– Dodano pole „Powierzone czynności”,
– Dodano pola „Data umowy” i „Nr umowy”,
– Nowy rekord: Po wybraniu Przedmiotu/Czynności, wypełnianie pól na podst. poprzedniego rekordu. 

Rejestr umów powierzenia

– Dodano pola „Data umowy” i „Nr umowy”,
– Nowy rekord: Po wybraniu Przedmiotu/Czynności, wypełnianie pól na podstawie poprzedniego rekordu. 

Wszystkie rejestry

– Edycja: Optymalizacje pola z administratorem danych osobowych (gdy jest ogromna ilość administratorów),
– Optymalizacje filtrów typu combobox. 

Cały system

– Poprawki dotyczące bezpieczeństwa.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!