Kolejny raz wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynkowym. Kontaktując się z klientami, rozmawiając na spotkaniach branżowych oraz korespondując z uczestnikami webinarów, zdobywamy coraz więcej informacji na temat potrzeb w zakresie oprogramowania do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z RODO.

Cieszymy się, że nasze usprawnienia są wykorzystywane przez naszych klientów, dzięki temu mamy pewność co do skuteczności działania systemu RODOprotektor.

Nowa wersja systemu RODOprotektor

W systemie RODOprotektor na bieżąco pojawiają się nowe funkcjonalności, które zapewniają jeszcze skuteczniejsze oraz bezpieczniejsze przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo system wspiera ochronę danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU. Poniżej znajdziecie listę zmian i modyfikacji w wersji 2.4.0.240 systemu RODOprotektor.

SEKCJA

OPIS ZMIAN

Kartoteki -> Lokalizacje

 • Dodano „Sprawdzenia dokonane przez IOD”
 • Dodano Załączniki
 • Dodano Osoby odpowiedzialne
 • Dodano Programy i zasoby
 • Dodano możliwość wprowadzenia grup lokalizacji
 • Dodano edycję wielu zaznaczonych rekordów

Programy i zasoby

 • Dodano osobę odpowiedzialną: wybór z listy użytkowników,
 • Dodano powiązania,
 • Dodano „Kategorie osób”,
 • Dodano Atrybuty i Zagrożenia,
 • Dodano Jednostki organizacyjne,
 • Dodano Kategorie danych
 • Dodano kolumny: „Nr inwentaryzacyjny”, „Data ważności”

Rejestr upoważnień

 • Dodano kolumnę „Sprawdzenia dokonane przez IOD”
 • Nadawania uprawnień: dodano możliwość wskazania grupy użytkowników
 • Dodano możliwość pobrania „Daty do” z pola „Zatrudnienie do” pracownika
 • Dodano załączniki

Użytkownicy

 • Dodano Programy i zasoby
 • Dodano ewidencję personelu zewnętrznego ->Firma -> Podmioty. Wybór z kartotek
 • Wprowadzono możliwość wymuszenia zmiany hasła

Incydenty

 • Wprowadzono liczenie czasu do momentu zamknięcia incydentu
 • Wprowadzono możliwość edycji na dowolnej zakładce „Administ. / współadministr. danych”: Dodano e-mail
 • Dodano Grupy lokalizacji

Import

 • Import danych z CSV: Wsparcie również dla tabulatora jako separatora
 • Import danych z Excela: poprawki, obsługa wartości z formuły
 • Import jedn. org.: wsparcie dla formatu OU
 • Import Programów i zasobów: Poprawki, ulepszenia
 • Import użytkowników: Możliwość importu nazwiska i imienia z jednej kolumny
 • Import z AD: Obsługa wielu domen

Uprawnienia

 • Dodano uprawnienia do poszczególnych Programów i zasobów
 • Uprawnienia do jedn. org. – uwzględnianie

Ustawienia -> Grupy

 • Wprowadzono możliwość dodania użytkowników z poziomu listy członków

System obsługi wniosków

 • Wprowadzone dodatkowe powiadomienia

Pozostałe

 • Zaktualizowano biblioteki StimulSoft do wersji 2020.5.1
 • Zaktualizowano raporty
 • Dodano historię zmian do: Rejestrów, incydentów, Programów i zasobów, lokalizacji i czynności
 • Dodano Pomoc -> Filmy
 • Aktualności: Poprawki ładowania
 • Wprowadzono możliwość użycia certyfikatu SSL jako dodatkowego zabezpieczenia logowania do RODO

Wspieramy Inspektorów Ochrony Danych

W nowej wersji systemurozwinęliśmy wersję dedykowaną dla Inspektorów Ochrony Danych.

 • Wprowadziliśmy obsługę kalendarza zadań dla IOD i ASI;
 • Wprowadziliśmy obsługę osobnych uprawnień w każdym profilu (DOTYCZY NOWYCH INSTALACJI lub w razie potrzeby przestawienie u istniejących klientów);
 • Profil „Default” zawsze pierwszy na liście wyboru;
 • Wprowadziliśmy kopiowanie Programów i zasobów między profilami z uwzględnianiem atrybutów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość